Berettiget uro i aksjemarkedet

Av Joachim Høegh-Krohn
- 28.mar.2007 @ 12:52
 

Aksjemarkedet har vært litt turbulent de siste ukene. Likevel fremstår ikke markedet som dyrt. P/E-nivået i det norske markedet er rundt 12, mens det for S&P 500 er nå 17-18. Vi må tilbake til 1995 for et like lavt P/E-tall for S&P 500. I Norge derimot er ikke en P/E på 12 spesielt lavt. Er markedet billig eller dyrt?

 

Vel, de fleste analytikere spår at inntjeningsveksten i bedriftene fortsatt skal være høy. I P/E-tallet er inntjeningen nevneren (E). Det kan derfor se lyst ut, men det er på overflaten. Etter mitt syn er uroen i markedet den siste tiden berettiget. Inntjeningen har vært høy og lagt over trend lenge. I tillegg er de lange rentene internasjonalt, herunder i USA, lave. Og i verdsettelse av aksjer, er det de lange rentene som virkelig betyr noe. Videre er det slik at norske aksjer i hovedsak følger internasjonale. La oss derfor se på hvordan det amerikanske markedet nå står.

 

Inntjeningen (EPS) for S&P 500 er nå ca 80 USD. Samtidig er S&P 500 1428 (27.mars 2007). Dette gir altså en P/E i underkant av 18.Trykk på grafen for å se større versjon

   Høy inntjening

Hva som er trendnivået for EPS avhenger av perioden som studeres. Legger vi til grunn utviklingen de siste 15 årene skulle vi kunne forvente et nivå rundt 60 USD i gjennomsnitt på S&P 500. Gitt dagens nivå på S&P 500 gir dette en P/E på nærmere 24, som er mer på nivå med det vi historisk har observert. Dagens lave P/E kan altså knyttes til høye inntjeningsforventninger fremover. Holder disse ikke stikk, er det lite tvil om at markedet vil falle.

 

Det kan ikke sies for klart: Hvorvidt inntjeningen vil holde seg eller ikke er vanskelig å vite og er noe den enkelte investor selvfølgelig selv må ta stilling til. Likevel, markedet og inntjeningsforventningene ligger høyt, de lange rente er lave, og lavere korte renter kan godt lede til høyere lange renter. Erfaringsmessig vil inntjeningsutviklingen svinge tilbake til trend. For eksempel viser innkjøpssjef indeksen, Chicago PMI, et nivå på under 50, noe som har skjedd relativt sjeldent. Sist denne indeksen lå under 50 over noe tid var rundt år 2000. Alt dette tilsier forsiktighet.

 

Betyr det at vi skal holde oss unna alle aksjer? En god regel er at du vet hva du investerer i. Forstår du ikke hvordan instrumentet fungerer, bør du også unngå det. Dette gjelder både vanlige aksjer, såkalte aksjeindeksobligasjoner, hedgefond og private equity. Når det gjelder det siste har det imidlertid noen egenskaper som er interessante i dagens situasjon. Et private equity-fond, det være seg venture eller buyout, investerer ikke kapitalen samtidig som fondet etableres. Typisk bruker et slikt fond inntil fem år på å investere.

Det betyr at investerer du i et slikt fond i 2007 og markedet skulle falle kraftig samme år, vil dette fondet sannsynligvis kunne kjøpe en rekke selskaper relativt billig. Når fondet gjerne har en horisont på 10 år og vi vet at aksjemarkedet gjerne stiger over tid, kan det gi pene gevinster. Private equity investerer i unoterte aksjer og mye av verdiskapingen kommer gjennom aktivt eierskap. Slik verdiskaping vil være ukorrelert med det generelle aksjemarkedet. Analyser viser at korrelasjonen mellom private equity og børsnoterte aksjer er mellom 0,5 og 0,7. Problemet for de fleste er at de beste fondene vanligvis ikke er åpne for vanlige sparere, selv ikke via så kalte feederfunds.


 Vanskelig å time

Skal du gå ut av markedet? Å time aksjemarkedet er vanskelig. Undersøkelser viser at størstedelen av verdiutviklingen i markedet i løpet av ett år kommer i løpet av 10-15 dager. Sannsynligheten for at du treffer disse er liten. Siden aksjer gir god avkastning over tid, er det beste rådet å være eksponert i markedet hele tiden, men ikke med mer enn du tåler å tape. Likevel, slik markedet nå er priset er det, etter mitt syn, fornuftig å ha mindre i markedet enn mer. Så får den enkelte vurdere hvor mye man tåler.


Kommentarer:
Postet av:

Dersom man tror markedet skal ned så skal man ikke ha penger i aksjemarkedet. Da må investorene selge seg ut og heller kjøpe aksjer når markedet har kommet ned.

30.mar.2007 @ 15:07
Postet av:

Eller shorte ;)

01.apr.2007 @ 11:49

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5087491

Joachim Høegh-Krohn

Joachim Høegh-Krohn er administrerende direktør i investeringsselskapet Argentum. Han er også førsteamanuensis II i finans ved Norges Handelshøyskole. Høegh-Krohn har tidligere vært investeringsdirektør og administrerende direktør i DnB Kapitalforvaltning, og divisjonsdirektør i Vital Forsikring. Han er utdannet dr. oecon i finans fra NHH, hvor han også har vært forsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Han har også vært førsteamanuensis i finans ved NTNU i en periode. Høegh-Krohn er født i 1966.

hits