Å plukke neste års vinner

Av Joachim Høegh-Krohn
- 02.mai.2007 @ 09:04
Er du heldig velger du et fond som gjør det bedre enn børsen.

Avkastningen på Oslo Børs var 32,4 prosent i 2006. I gjennomsnitt hadde aksjefond som investerte på Oslo Børs en avkastning på 30,9 prosent p.a. Altså det samme som børsen med fratrekk for noen prosent i kostnader.

Å tro at et fond som gjorde det godt året før, vil gjøre det godt neste år er litt som å tro at lottotallet som vant sist også skal vinne neste gang. Riktignok hadde de ti beste aksjefondene i fjor en gjennomsnittlig avkastning på 36,7 prosent. Det er litt over 4 prosentpoeng bedre enn børsen. Men verken teori eller praksis tilsier at du kan peke ut de fondene som er blant de beste i år med utgangspunkt i vinnerlisten fra i fjor. For private equity-fond er bildet et annet. Et PE-fond som gjør det godt ett år, har overveiende sannsynlighet for å gjøre det godt også neste år. Hvorfor er det slik?

Nye vinnere hvert år
Aksjefondene ynder å markedsføre seg som de beste. Men ser vi på hvem som har vært best de siste årene, er det ett bilde som tegner seg: Stadig skiftende vinnere. Som det fremgår av tabellen er det ingen fond som har vært best to år på rad de siste fire årene.

I 2003 var Sundal Collier Aktiv best. Også året etter var det et Sundal Collier-fond som var best, men ikke det samme som i 2003. I 2004 hadde DnB NOR et fond i tet, mens Nordea vant i 2006. Vi ser også at det fondet som kom på 10. plass i 2003, i 2005 hadde tatt andre plassen.2003

2004

2005

2006

1

Sundal Collier Aktiv

Sundal Collier Norge Verdi

DnB NOR SMB

Nordea SMB

2

Sundal Collier Norge

Odin Norge

Gambak

DnB NOR SMB

3

Globus Norge

Pareto Aksje Norge

Holberg Norge

WarrenWicklund Norge

4

DnB SMB

Firstnordic Norge Vekst

Nordea SMB

Storebrand Norge I

5

Nordea SMB

Carnegie Aksje Norge

ABN Amro Kapital

Storebrand Optima Norge A

6

Odin Norge

DnB NOR20

ABN Amro Aktiv

Danske Fund Norge In

7

WarrenWicklund Alpha

Storebrand Verdi

Delphi Norge

Handelsbanken Norge

8

Holberg Norge

Avanse GNFK Norske Aksjer

Pareto Aksje Norge

Pareto Aksje Norge

9

Delphi Norge

Delphi Norge

ABN AMro Norge

Storebrand Norge

10

GAMBAK Norge

Sundal Collier Indeks

Fondsfinans Spar

Storebrand Verdi

Tabell: Beste norske aksjefond. Uthevde fond var blant de ti beste året før. Kilder: HegnarOnline og Morningstar.

Bare to av fondene som var blant de ti beste i 2003, er blant de beste året etter. Det samme bildet gjentar seg år etter år: Kun to av fondene som var blant de beste i 2004, er fremdeles det i 2005. I 2006 har kun tre av fondene beholdt posisjonen året etter.

Random walk på børsen
Dette er i samsvar med teorien. Det er lite som tilsier at aksjefond har bedre informasjon enn resten av markedet. Og hvis et fond er kjent for gjøre gode aksjevalg, er det lett for andre fond å kopiere dette og slik jevne ut forskjellene.

Historisk avkastning skal derfor være og er, som vi har sett, en svak indikator med hensyn til fremtidig avkastning. Blant fagøkonomer kalles dette «random walk», det vil si at det er tilfeldig hvem vil gjøre det best neste år. Når du skal velge verdipapirfond, kan du ganske enkelt se bort fra tidligere avkastning. Valget skal du ta ut fra hvilken risiko du ønsker.

Mitt råd er å velge et veldiversifisert globalt aksjefond med lav kostnad.

Private equity walks straight
Men historisk avkastning er ikke alltid irrelevant. Private equity eller aktive eierfond foretar ikke rene finansielle plasseringer slik som verdipapirfond, men kjøper bedrifter for aktivt å utvikle disse videre. I slike tilfeller gir avkastningen nyttig informasjon. I motsetning til for aksjefond, knytter prestasjonsforskjellene i PE seg til konkurransefortrinn som vanskelig lar seg kopiere, slik som seleksjonskompetanse, nettverk, strategisk kompetanse og omdømme. Forskning på amerikanske data viser også at et PE-fond som har meravkastning ett år i gjennomsnitt også vil ha meravkastning det påfølgende år.

Det er ikke lett, men likevel lettere å plukke vinnere innen PE enn blant verdipapirfond. Ganske enkelt fordi det er nærmest umulig blant verdipapirfond, mens det er mulig i PE - hvis du er en stor og profesjonell organisasjon. Fondsseleksjon er kompetanse- og ressurskrevende.

Er du privatperson er også tilgjengeligheten til PE-fond vanskelig. Din eneste mulighet er å kjøpe andeler i fond-i-fond som distribueres av såkalte investeringsrådgivere eller bankene. Utfordringen er at slike produkter sjeldent har tilgang til de beste fondene.

Det er derfor sannsynlig at du uansett ender opp med gjennomsnittsfond, enten du investerer i aksjefond eller private equity. Dessverre.

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5428016

Joachim Høegh-Krohn

Joachim Høegh-Krohn er administrerende direktør i investeringsselskapet Argentum. Han er også førsteamanuensis II i finans ved Norges Handelshøyskole. Høegh-Krohn har tidligere vært investeringsdirektør og administrerende direktør i DnB Kapitalforvaltning, og divisjonsdirektør i Vital Forsikring. Han er utdannet dr. oecon i finans fra NHH, hvor han også har vært forsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Han har også vært førsteamanuensis i finans ved NTNU i en periode. Høegh-Krohn er født i 1966.

hits