Roligere i private equity

Av Joachim Høegh-Krohn
- 11.apr.2008 @ 09:41
2007 var året da store buyout transaksjoner med høy gjeldsgrad (megadeals) dominerte private equity markedet. Sensommeren 2007 ble det satt en brå stopper for dette da kredittkrisen i USA rystet internasjonal økonomi, og kredittilgangen ble strammet inn. Virkningene dette har for private equity synliggjøres nå blant annet gjennom investorenes allokering av kapital. 

Til tross for kredittkrisen var 2007, sett under ett, et bra år for private equity bransjen med stor investeringsaktivitet. I Europa var kapitalreisingen på sitt høyeste nivå siden 2001. Private equity er fond som investerer i selskaper som ikke er børsnoterte. Investeringsaktiviteten var også høy, og investering i såkalt buyout fond dominerte. Buyout er investering i modne selskaper i vekst og omstiling, og er en av to hovedformer for private equity. Venturefond, den andre hovedformen, investerer i nyetablerte selskaper.  

Ny trend i slutten av 2007
Kredittkrisen førte til innstramming i utlåning og lånebetingelser fra bankene. Dette medførte et skift i private equity investeringene fra store buyout-fond med høy gjeldsgrad, til venturefond og mindre buyout-transaksjoner. Denne trenden ser vi tydelig i USA hvor tall fra fjerde kvartal viser at investeringene i venturefond er på sitt høyeste nivå siden 2004.  

I Europa ser vi et tilsvarende skift i investeringene, men ikke i like stor grad. Dette skyldes trolig at vi ikke har sett full virkning av kredittkrisen på det europeiske private equity markedet ennå. Det forventes derfor at kredittkrisen vil fortsette å virke inn på investorenes valg mellom buyout-fond og venturefond i år. 

Problemene rammer også Norden
Norden har vært mer skjermet mot problemene i kredittmarkedene enn andre land i Europa. Likevel har ikke de nordiske landene vært immune mot problemene i kredittmarkedet, og nordiske banker har måttet stramme inn lånebetingelser og økt utlånsrenten. Et eksempel på kredittkrisens innvirkning på Norden er at DnB NOR i mars måtte ut med 0,8 prosent i risikopåslag over den europeiske pengemarkedsrenten (Eurobor) på et obligasjonslån på 1,5 milliarder euro i det internasjonale markedet.  

Den nordiske private equity bransjen har ikke vært like dominert av store buyout-transaksjoner med høy gjeldsgrad (megadeals) som ellers i Europa og i USA. I 2007 var det kun seks buyout-transaksjoner på over 250 millioner euro i det nordiske markedet. Kredittmarkedet i Norden har derfor ikke vært under like stort press, og effektene av kredittkrisen på den nordiske private equity bransjen vil derfor trolig ikke være like omfattende. 

Investerer like mye
En undersøkelse gjort av Almeida Capital (http://www.almeidacapital.com/LP_Allocation_2008.pdf) viser et klart skift i private equity investorenes (limited partners) allokering av kapital. Som følge av kredittkrisen vil det bli investert mindre i store buyout-fond med høy gjeldsgrad og mer i mindre buyout-fond og venturefond i 2008. Finansuroen ser ikke ut til å redusere det globale investeringsnivået i private equity. 90 prosent av de spurte investorene rapporterer at de vil investere mer eller like mye i 2008 som de gjorde i 2007.

Kommentarer:
Postet av: NN

Men Ferd kjører på i høygir. Hvorfor blir de ikke rammet?

11.apr.2008 @ 13:28
Postet av: LR

Fred (eller under nytt navn Herkules Private Equity) har muligheten til å kjøre på høygir fordi de fortsatt ikke gjør de aller største dealene sammenlignet med de i USA og Storbritania. Dette stiller dermed mindre press på bankene som bidrar med finansieringen. Herkules er også fokusert på det Norske markedet, og de Norske/Nordiske bankene har relativt sett blitt mindre påvirket av kreditt krisen enn gigant bankene i USA og Storbritania som har ført en veldig agressive lånestrategi og nå sliter med å få solgt videre disse lånene off
balance sheet. De Nordiske bankene har ført en mer konservativ prising av lån, noe som igjen har gjort de mindre utsatt for den negative utviklingen.

Som Joachim skriver er det Mid-market transaksjoner, under 250m euro, som fortsetter å dominere det Norske/Nordiske markedet og der aktivitet fortsatt god. Og det er sannsynlig at denne trenden kommer til å fortsette.
Herkules har vært ekstremt dyktige og har på vedlig kort tid opparbeidet seg en strong track record i det Europeisk private equity markedet, noe som også bidrar til å plassere Norge på kartet som et bra private equity market. Hitec Vision har også en fantastisk posisjon i det Europeisk markedet.

11.apr.2008 @ 14:14

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5797673

Joachim Høegh-Krohn

Joachim Høegh-Krohn er administrerende direktør i investeringsselskapet Argentum. Han er også førsteamanuensis II i finans ved Norges Handelshøyskole. Høegh-Krohn har tidligere vært investeringsdirektør og administrerende direktør i DnB Kapitalforvaltning, og divisjonsdirektør i Vital Forsikring. Han er utdannet dr. oecon i finans fra NHH, hvor han også har vært forsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Han har også vært førsteamanuensis i finans ved NTNU i en periode. Høegh-Krohn er født i 1966.

hits