Hvorfor vokser private equity?

Av Joachim Høegh-Krohn
- 06.jun.2007 @ 10:25 - Kommentér

Private equity (PE), også omtalt som aktive eierfond, buyout og venture, er på fremmarsj. Det er vekst i disse fondene i USA, Europa og Norge. Norsk Venture og Argentum la den 31.5. frem ny statistikk for den norske bransjen.

Her finner du Årsundersøkelsen for private equity-bransjen i Norge

Denne viser at det ble reist over 11 milliarder NOK i 2006.

Hva er det som skjer?


 Reaksjon mot ledelsesstyrte bedrifter?

Kanskje er det en reaksjon på at bedriftene over tid er blitt mer ledelsesstyrte. Børsbedrifter med spredt eierskap hvor flertallet av aksjekapitalen ikke er representert i styret, kan bli dominerte av ledelsen. En del av kjernen i PE, er at det er eierne som skal styre og stake ut retningen for bedriften. Det er et mål for de fleste fornyingsfond (buyout) å kontrollere mer enn 50 prosent av aksjekapitalen. Uansett om PE er en reaksjon på noen eller ikke, er det rimelig sikkert at de tjener en viktig funksjon i kapitalmarkedet: Trusselen om å bli kjøpt opp og restrukturert av fornyingsfond bør være et varsko til ineffektive bedriftsledere.


 Vekst

En annen mulig grunn til veksten i venturekapital er lite fungerende kapitalmarkeder for unoterte vekstselskaper. Mange mindre bedrifter sliter med å skaffe egenkapital, særlig vekstselskaper som ikke har kontantstrømmer og hvor verdiene er immaterielle. Ved at private equity består av aktive industrielle eiere, vil de lettere kunne forstå bedriftenes verdier og derfor også vær mer villige til å investere i unoterte vekstbedrifter. Det svake kapitalmarkedet for unoterte bedrifter utgjør altså en forretningsmulighet for dyktige og kompetente forretningsfolk hvor de kan bruke kompetansen til å kjøpe og utvikle bedrifter som kapitalmarkedet ellers overser. Dette er en forretningsmulighet mange finansielle investorer ønsker å være med på og de er derfor også villige til finansiere fond med dette formål.

 
Slått av svenskene igjen

Bransjetallene som nylig ble presentert viser at det ca 180 slike forretningsfolk i Norge. Det er ikke mye. Men tallene forteller oss også at bransjen vokser. Forvaltningskapitalen anslås til 45 milliarder NOK. Dette tallet er usikkert. Det er vanskelig å skille mellom PE, som jo handler om å investere i unoterte bedrifter men på en systematisk og med utgangspunktet i et definert fond, og investeringer i unoterte bedrifter generelt.

 

Som forventet ligger vi også på dette området etter Sverige og avstanden øker. Den svenske bransjen reiste 80 milliarder NOK i fjor og bransjen er på hele 280 milliarder NOK. Mens for eksempel norsk BNP utgjør mer enn 70 prosent av det svenske, utgjør norsk PE-bransje bare 16 prosent av den svenske. Måler vi mot markedsverdien av Oslo børs som er om lag 2.200 milliarder NOK, utgjør PE-bransjen bare vel 2 prosent. Det er ikke mer enn verdien av en middels stor børsnotert bedrift som for eksempel Seadrill.

 
Viktig

So what? Er det noe poeng å ha en stor PE-bransje? En bransjen som har som oppgave å kjøpe opp bedrifter? Som skaper usikkerhet for arbeidstagere og ledelse?

 

Den norske statistikken inneholder ennå ikke bakgrunnsdata knyttet til sysselsettings- og omsetningsvekst, lønnsomhet og produktivitet i PE-eide bedrifter. Vi håper dette kommer. Tall fra for eksempel Storbritannia viser at PE-eide bedrifter har høyere sysselsetningsvekst enn tilsvarende børsnoterte bedrifter[2]. Selv om det også forekommer nedbemanninger i PE-eide bedrifter, er det i utgangspunktet ikke grunn til å frykte dette som en følge av et PE-fond kommer inn på eiersiden. 

 

PE-fond bidrar jevnt over positivt til økonomien. Dessverre er bransjen fremdeles en lilleputtJoachim Høegh-Krohn

Joachim Høegh-Krohn er administrerende direktør i investeringsselskapet Argentum. Han er også førsteamanuensis II i finans ved Norges Handelshøyskole. Høegh-Krohn har tidligere vært investeringsdirektør og administrerende direktør i DnB Kapitalforvaltning, og divisjonsdirektør i Vital Forsikring. Han er utdannet dr. oecon i finans fra NHH, hvor han også har vært forsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Han har også vært førsteamanuensis i finans ved NTNU i en periode. Høegh-Krohn er født i 1966.

juni 2007
ma ti on to fr
        1 2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
hits