Sent, men godt?

Av Joachim Høegh-Krohn
- 17.jul.2007 @ 14:14 - Kommentér
Value-aksjer, det vil si aksjer som har solide kontantstrømmer slik som for eksempel oljeaksjer, har vært vinnerne de siste årene.

De som husker tilbake til før årtusenskiftet, vet at det var vekstaksjene innen teknologi som var vinnerne på slutten av 1990-tallet. Men så sprakk teknologiboblen, og IT-aksjer har siden ikke hentet seg helt inn igjen. Figuren under viser utviklingen i det norske aksjemarkedet i perioden 1997-2007. IT-aksjer var vinneraksjene frem til 2000. Deretter har value-aksjene og særlig energi dominert. Investerte du i IT i 1999 har du ennå ikke i dag, åtte år etter tjent inn igjen investeringen.

Investerte du i energi-aksjer i 1999 sitter du i dag med fire ganger så store verdier.

image4
Figur 1: Stilrotasjon 1997-2007. Blått er small value index, mens rødt er small growth index.

Det samme bildet ser vi også i private-equity-markedet. Buyout-investeringer har lenge gitt høyere avkastning enn venture-investeringer. Noe av årsaken kan være at buyout gjerne investerer i value-aksjer, veletablerte bedrifter med kontantstrøm, mens venture-selskaper vanligvis investerer i teknologibedrifter.

Teknologioppgang
Mens energiaksjene har steget i overkant 20 prosent hittil i år, har IT-aksjene steget med nesten 90 prosent. Også i USA har forholdet mellom energi og IT endret seg etter nyttår. Value-aksjene har gått bedre enn IT også her over lang tid, men i 2007 har vekst og value fulgt hverandre.

image5
Figur 2: Stilrotasjon i 2007. Blått er energi, mens rødt er IT.

Hva er det som skjer?
Et viktig skille mellom vekst- og valueaksjer er at pris/fortjeneste-forholdet (P/E) er høyere for vekstaksjer som følge av at aksjene gjerne har relativ lav inntjening (E) i dag siden inntjeningen er forventet å komme i fremtiden. Vekstaksjer er derfor mer sensitive i forhold til fremtidige inntjeningsforventninger. Men av samme grunn er vekstaksjer vanligvis sensitive for renteendringer også. Med stigende renter skulle dette tilsi lavere verdi på vekstaksjer.

Svaret finner vi ved å se på utviklingen i inntjeningsforventningene. I USA har inntjeningsestimatene for IT hatt en sterkere relativ utvikling enn inntjeningsestimatene for energiaksjer (se figuren under). Når forventningene løftes så vidt mye som de nå gjør, vil dette mer enn oppveie økte avkastningskrav som følge av høyere renter og vil kunne gi store utslag på prisingen.

image6
Figur 3: EPS-utvikling for energi (blått) vs. IT (rødt).


Men hvorfor øker inntjeningsforventningene?
Inntjeningsestimatene er summen av forventningene til alle selskapene i sektoren, altså et såkalt bottom-up estimat. Det kan være mange ulike årsaker til at analytikerne vurderer utsiktene til de enkelte selskapene som bedre fremover. Et fellestrekk er nok likevel den sterke økonomien, herunder økt etterspørsel fra asiatiske land. Lenge har disse forholdene favorisert råvarer og valueaksjer, men de høye råvareprisene begynner nå å merkes og dette fører blant annet til søk etter teknologiske løsninger som kan dempe presset fra råvareprisene.

Det er også noe psykologi i dette: Prisene på value-aksjer er blitt så høye at investorene ser etter andre investeringer. Da er venture og teknologiaksjer naturlige å vurdere. Økt fokus på og tilstrømning til teknologiaksjer medfører revurderinger av verdiene, redusert betoning av nedsiden og økt likviditet.

Spørsmålet er om den siste tidens utvikling er bærekraftig. I den grad de økte prisene på teknologiaksjer er et resultat av stemningsskifter i aksjemarkedet, kan aksjeverdiene fort falle tilbake. Skulle optimismen i økonomien avta eller rentene stige mer enn forventet, kan dette lett skje. Når norske teknologiaksjer stiger mer enn f eks amerikanske, er det også grunn til å være forsiktig. Noe av aktiviteten innen såkalt cleantech, slik som f.eks. solenergi, er neppe bærekraftig priset. På den annen side er det ikke unaturlig at venture- og teknologiaksjer får et løft etter mange magre år.

Dette kan være frosken som er blitt en prins. Men det kan også være for godt til å være sant.

Joachim Høegh-Krohn

Joachim Høegh-Krohn er administrerende direktør i investeringsselskapet Argentum. Han er også førsteamanuensis II i finans ved Norges Handelshøyskole. Høegh-Krohn har tidligere vært investeringsdirektør og administrerende direktør i DnB Kapitalforvaltning, og divisjonsdirektør i Vital Forsikring. Han er utdannet dr. oecon i finans fra NHH, hvor han også har vært forsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Han har også vært førsteamanuensis i finans ved NTNU i en periode. Høegh-Krohn er født i 1966.

juli 2007
ma ti on to fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16
17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
hits