Utenlandsk eierskap er verdifullt

Av Joachim Høegh-Krohn
- 03.jul.2008 @ 07:58 - Kommentér
Mange tror at utenlandsk eierskap henger sammen med store selskaper. Nyere forskning viser at internasjonal finansiell integrasjon bidrar til økt innovasjon og entreprenørskap.

Selv om Norge har en åpen og globalt orientert økonomi, står internasjonale investorer kun for en liten andel av investeringene. I 2007 utgjorde internasjonale investorers investeringer i private equity i Norge kun rundt 20 prosent av kapitalen som ble reist.   

Internasjonal finansiell integrasjon handler om at investorer fra andre land eier selskaper i Norge og omvendt. En studie gjort ved Harvard Business School viser blant annet at land som har få inngangsbarrierer for internasjonal kapital, har en høyere andel av nye og små selskaper. Små selskaper er ofte grobunn for innovasjon, endring og sysselsetting.   

Dette kan tolkes på ulike måter. Når store internasjonale selskaper etablerer virksomhet i et land (såkalt Foreign Direct Investment FDI), vil dette bidra til ny kunnskap, nye erfaringer og nye nettverk for lokale medarbeiderne. I kjølvannet av slik virksomhet springer det også opp nye leverandører av varer og tjenester som får nye markeder og nettverk å forholde seg til. Alt dette kan skape ny virksomhet.  

Mangel på tilgjengelig risikokapital er ofte det største hinderet for gründere. Internasjonale undersøkelser viser at tilgang på kapital er minst like viktig som forskning, når det gjelder opprettelse av nye selskaper. På samme måte som FDI bringer med seg ny kunnskap og nye nettverk, gjør også internasjonale investorer dette når de investerer gjennom f eks private equity (PE).

Eksempler på dette er HitecVision Private Equity, som er et norsk PE-selskap som har spesialisert seg på oljeteknologi som nylig etablerte seg i Houston (USA) og Aberdeen (UK), og Eqvitec som er et finsk ventureselskap som fokuserer på ny teknologi og som har vist økende interesse for Norge. At norske investorer, som Hitec Vision Private Equity som har lang erfaring fra norsk oljenæring, kan bidra til å utvikle selskaper i USA og UK, er jeg sikker på. Likeså kan kapitalen, kompetansen og nettverket til finske Eqvitec kunne være uvurderlige for unge norske selskaper innen telekom-sektoren.  

Samtidig kan internasjonal finansiell integrasjon bidra til å øke samlet tilgjengelig kapital i økonomien, og dermed øke tilgangen på kapital og kreditt til selskaper.  Norge har en rik, åpen og global økonomi. Dette skulle tilsi mange internasjonale investorer. Likevel viser undersøkelser at Norge ikke klarer å trekke til seg utenlandsk eierskap til nyinvesteringer (se f eks Leo A.Grünfeld & Erik W. Jakobsen, "Hvem eier Norge", 2007).

En forklaring er nok at Norge er et lite land og ligger perifert i Europa. Det er langt til de store markedene og derfor ofte lite hensiktsmessig å etablere nye enheter her. Internasjonale investorer investerer derfor heller i Norge gjennom oppkjøp av selskaper som allerede har et markedsapparat.  Norsk økonomi kan derfor gå glipp av viktige impulser fra internasjonale kapitalmiljøer. Private equity og venture-bransjen representerer i denne sammenheng viktige brobyggere. Private equity og særlig venture, retter seg inn mot unoterte selskaper som gjerne er mindre enn de vi finner på børsen. For disse fondene er ikke Norge for lite.

Tvert i mot oppfattes det som jomfrulig og lovende.  Aktiviteten i Argentums portefølje understreker også at utenlandske PE-fond (fond med hovedkontor utenfor Norge, men de kan ha kontor i Norge) har økende interesse for det norske markedet. I 2007 vurderte de utenlandske fondene for første gang flere norske prosjekter enn de norske fondene. De er riktignok noe mer forsiktige enn de norske fondene, og stod bak bare 21 prosent av antall investeringer som ble gjort i Norge i 2007, men dette er en kraftig økning fra bare 5 prosent i 2006.
 
Dette er likevel lite sammenlignet med f eks Sverige hvor utenlandsk kapital utgjorde 63 prosent av investeringene i 2006.  Men finansiell integrasjon går begge veier. De norske forvalterne (de som altså har hovedkontor i Norge) økt sin aktivitet i resten av Norden i 2007. I 2006 utgjorde norske prosjekter 51 prosent av prosjekttilgangen for norske fond. I 2007 var dette redusert til 45 prosent. Norske forvaltere økte også sine investeringer i Norden utenfor Norge og disse utgjorde ca 20 prosent av investeringene i 2007. Dette er uttrykk for en økt finansiell integrasjon i Norden.

Innen private equity, er vi på vei til å få ett felles nordisk marked. Det er godt nytt, i hvert fall for Norge og norske entreprenører.
  

Joachim Høegh-Krohn

Joachim Høegh-Krohn er administrerende direktør i investeringsselskapet Argentum. Han er også førsteamanuensis II i finans ved Norges Handelshøyskole. Høegh-Krohn har tidligere vært investeringsdirektør og administrerende direktør i DnB Kapitalforvaltning, og divisjonsdirektør i Vital Forsikring. Han er utdannet dr. oecon i finans fra NHH, hvor han også har vært forsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Han har også vært førsteamanuensis i finans ved NTNU i en periode. Høegh-Krohn er født i 1966.

juli 2008
ma ti on to fr
  1 2
3
4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
hits